Ron La Place ve Dorothy Wallis ile Bireysel Şifa Seansları 5 ve 10 Kasım

03 Ekim 2015

 

Merkaba eğitimi için 6,7,8 ve 9 Kasım tarihlerinde bizlerle olacak olan Ron La Place ve Dorothy Wallis 5 Kasım Perşembe günü ve 10 Kasım Salı günü bireysel seansları için randevu alacaklar. 

Ron La Place ile Acutonics sesle sifa çalışması fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm düzensizlikler için uygundur. Çalışma Doğu Tıbbı ve fizyolojisine dayanan, gezegenlerle uyumlu ses çubukları ve senfonik gonglarla oluşturulan ve titreşimsel sesle uygulanan çok güçlü bir şifa sistemidir.

Dorothy Wallis: Amerika'da psikoterapi eğitimi gören Doroty 20 yılı aşkın süredir ruhsal çalışmalar ve şaman sağaltım yöntmleri ile uğraşmaktadır. Psikoterapi ile ruhsallığı sentezleyerek çalışmalar yapan Dorothy çok deneyimli ve profesyonel bir eğitmen ve terapisttir.

Aşağıda çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşacağınız Dorothy ve Ron'dan bireysel seans almak iseyenlerlerin (5 Kasım ve 10 Kasım tarihleri için sınırlı sayıda yerimiz mevcuttur) bizi arayarak randevu almalarını rica ediyoruz.
https://www.facebook.com/events/1631699410443438/1641935259419853/
Yoga Stüdyo...

0312 235 0696- 0532 598 0426

Binsesin Sitesi 1977.Sokak No:16 Ümitköy


 

 

Acutonics Sound Healing – Acutonics Sesle Şifa

Acutonics: Kökeni Doğu Tıbbı ve filozofisine dayanan, gezegenlere uyumlu ses çubukları (diapozon) ve senfonik gong, Tibet çanakları, çanları, davullarının kullanımından faydalanılarak oluşturulan bir  titreşimsel sesle şifa sistemidir.

Ses yaratıma açılan kapıdır.

"Acutonics,  gezegenlerin ve semavi âlemlerin frekanslarına göre ayarlanmış diapazonların bedendeki belirli akupunktur noktaları ve enerji meridyenlerine uygulama sistemidir. Uygulanan bu ses ve titreşimler en az bir iğne kadar nokta üzerinde etkili olmaktadır. Üstelik niyetin aktarılması açısından da mükemmel bir taşıyıcı görevi görmektedir; şifalanma anındaki o görünmeyen yardımcı gücün ta kendisi olan"…Ron La Place

Acutonics, kadim Tao öğretisindeki meridyenler, ön-meridyenler ve ölümsüz beden anlayışını ses ile birleştiren tümleşik bir yaklaşımdır. Doğu Tıbbı, Evren Bilimi, Bilinç ve Bilinç Ötesi Psikoloji, Modern Bilim ve Ses ile Şifa prensipleri hakkında sahip olduğumuz bilgilerin harmanlanmasıyla maneviyat ve ahenge dayalı son derece etkili ve yenilikçi bir yöntem oluşmuştur. Enerji şifasının bu türünün temel ve nihai dayanağı ses titreşimleridir. Optimum sağlığınıza kavuşabilmeniz için Evren’in kudretli ses tonları, aşırı hassas bir şekilde gezegenlere göre ayarlanmış diyapazonlar ve gonklar vesilesiyle terapi dünyasına intikal etmiştir.

En küçük parçacıktan tutun da güneş sistemimizdeki gezegenlere, Samanyolu Galaksisindeki milyarlarca yıldıza varıncaya kadar Evren’deki her şey titreşmektedir. Bu titreşimler geometrik dalga örüntüleri, frekanslar, sesler ve sesler arası perde farklılıkları yaratmaktadırlar. Batı kültüründe bu bilgeliğin izlerine Kürelerin Müziği veya semavi armoniler gibi kavramlar ile MÖ 6. yy.’da rastlamak mümkündür.  Pisagor (MÖ 570 – MÖ 495), seslerin matematiksel kanun ve orantılara göre hareket ettiğini söylemiş, Evren’in temelini oluşturduğunu öne sürmüştür. Doğu geleneğinde ise bu bilgeliğin geçmişi daha da eski zamanlara dayanır; sesin Evren’in jeneratörü olduğu görüşü Çin kaynaklı kadim metinlerde yerini almış, Hindu geleneğinde ve Veda’larda temel kaidelerin başında yer almıştır.

 

Evren’in sesleri, aşırı hassas bir şekilde kalibre edilmiş gezegensel diyapazon ve senfonik gezegensel gonklar vesilesiyle kişisel gelişim  sahasına intikal etmiştir. Akupunktur noktaları ve Çakralar, bedenin merkezi enerji eşikleri ve sistemlerine invaziv olmayan türde erişim sağlamaktadır. Gezgenler de bedene uygulanacak olan şifalı frekansları ayarlayabilmemizi sağlayan sesler arası perde farklılıklarını ve araları, arşetipleri, psikolojik derinliği ve muhaberatı

sağlamaktadır.

Acutonics® Diapazon Terapisi

Bedenimizdeki her hücrenin bir tınısı vardır. Her hücre, dinamik ve ritmik bir örüntü içinde yaşar. Her organın kendine has bir döngüsü ve nabzı vardır. Kayıtsız şartsız her sistemin bir döngüsü, ritmi, örüntüsü ve nabız atışı vardır ve bu dinamikler de dünya ve semavi âlemlerin döngüleri ile rezone eden bir ahenk ve ilişki içindedir. — Donna Carey

Acutonics Sistemi, özel enerji titreşim seviyelerine kalibre edilmiş son derece hassas diyapazonların kullanımını içerir. Her diyapazonun kendine özgü bir frekansı ve özel vasıfları vardır. Bu frekanslar doğrudan akupunktur noktaları, çakralar ve/veya ağrıyan bölgelere uygulandığında, bedenin temel enerji sistemlerine invaziv (kesmeden) olmayan bir şekilde erişilmiş olmaktadır.  İki diyapazonun birlikte kullanılmasıyla da yine kendine özgü vasıf ve özellikleri olan özgün bir ses perdesi yaratılmış olur.

Mısır bize Kutsal Geometri ilmini sunmaktadır ki Fibonacci serisi kullanılarak sese uygulandığında, bilinçli boyutsal harekete erişim imkânı oluşabilmektedir.

Tibet bize enerji meridyenleri ve çakra sistemi hakkında bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda ses titreşimlerinin akupunktur noktalarına uygulanarak enerji hareketlerinin nasıl sağlanacağını öğretmektedir. (Bakınız: www.acutonics.com)

Peru bize ses matrisi ve bunun Şaman yolculuklarında ve enerji hareketlerinin yaratılmasında nasıl kullanıldığını öğretir.

FİBONACCİ SİSTEMİ, yukarıda saydığımız üç geleneğin öğretilerini tek bir süreçte birleştirir. Bunu da Dünya’nın Güneş Yılı frekansının Fibonacci sekansına göre artan oranlarda kalibre edilmiş diapozonlar kullanarak yapar. Diapozonlar akupunktur öğretisindeki Sekiz Olağanüstü Meridyen’in aktivasyon noktalarına uygulanır. Bedende bulunan sekiz orijinal hücre ile olan bağlantılar da gösterilecektir ve bunun nasıl da büyük boşluğa açılan kapıyı harekete geçirdiği öğretilecektir.

Fibonacci uyumlanmasının bazı faydaları şunlardır:

 

Bedendeki enerji sisteminin (meridyen ve çakralar) tamamının hassas bir şekilde ayarlanıp dengelenmesi,

Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal travmaların sağaltımına yardımcı olacak şekilde enerjinin temel “mavi kopya”sına erişim sağlanması,

Artık bize hizmet etmeyen eski alışkanlık ve formatların sağaltımı ve sonlandırılması,

 

Akaşik kayıtlara erişimin sağlanması.

 


RON LA PLACE 

 Drunvalo Melchizedek ile uzun yıllardır birlikte çalışmakta olup değerli bir üstattır. 

18 yaşında Moody Blues’un albümündeki Kayıp Hisleri Arayış şarkısını duydugunda başladıgı arayısı onu ruhsal topraklarda pek çok yola götürmüştür.

Brother of the White Temple’da Metafizik Doktorasından, Mısır’ın gizemli Ögretiler Okuluna kadar uzanmıştır.

Kutsal Geometri ve MerkaBa ögretilerini uzun yıllardır tüm dünyada paylaşmıştır.

12 yıl boyunca Flower of Life(Yaşam Çiçegi) ögretisini sunmuştur.

Şu anda Drunvalo’nun son ve yeni ögretisi Aydınlamış Kalbin Uyanışını ve Acutonics eğitimlerini tüm dünyada sunmaktadır.

RON LA PLACE’in VIDEO’ su için alttaki linki tıklayınız:

http://www.worldviewzmedia.net/video/video/show?id=2098065%3AVideo%3A59128

http://www.ronlaplace.com

 

 

Amerika'dan gelen Usta Psikoterapist ve Drunvalo Melchizedek Merkaba Eğitmeni Dorothy Wallis ile Bireysel Seanslar

 

       Uyguladığı Özel Pratikler:
 
 

·       Evlilik ve Aile Terapisi

·       İlişkisel Yaşam Terapisi

·       Duygusal Odaklı Terapi

·       Diyalektik Davranışsal Terapi

·       Anlatımsal (Öyküsel) Terapi

·       İnsancıl ve Danışan Odaklı Terapi

·       Somatik Beden Farkındalığı ve Duygusal Salınım

·       Derinlik Psikolojisi (Bilinç ve Bilinçdışını ilişkilendiren)

·       Farkındalık ve Kalp

Bireyler için: Amacım, depresyon, travma, travma sonrası stres bozukluğu, hüzün, yakın kaybı, vesvese, geçiş dönemi, güçlük, çatışma, yaşam sıkıntısı, iş değişikliği, anlamsızlık ve amaçsızlık, değersizlik hissi ve ilişki sorunları yaşayan bireylere kendi kuvvetlerini bulmalarını sağlayarak bu durumların içinden geçebilmelerine yardımcı olmaktır. Kalp merkezli terapiye odaklanarak empati ve sezgisel bir yaklaşımla kişinin içsel bilgeliğini destekleyerek en yüksek hayrına ulaşabilmesi için harekete geçme ve gelişimi için kolaylaştırıcı oluyorum.  Rehber eşliğinde yapılan seanslar ve Somatik beden farkındalığı, kişide derin bir duygusal çözülmeyi harekete geçirir ve kalbini genişletir. Duygusal farkındalık uygulamaları sayesinde kişi, duygu bedenini nasıl ayarlayıp dengeleyebileceğini öğrenir. Korku olmadan duyguları hissedebilmek, acı ve ızdıraptan kurtulmanın yolunu açar; kişinin kendine olan güven ve sevgisini arttırdığı gibi diğer insanlarla olan ilişkilerinde yaşanabilecek olan hayatın iniş ve çıkışlarını kabullenebildiği daha sağlıklı bir yaklaşım yaratır. Duygusal farkındalık ve genel bilinçlenme uygulamaları, kişiye kalbin ve aklın en sağlıklı becerilerinin sinerjisini kullanarak yaşamın her alanında derin bir Mevcudiyet yaşayabilmesini sağlar.

 
Çiftler için: Ahenkli iletişim ve içten gelen samimiyeti artırmak, üzerinde durulan en önemli konudur. Çiftlerin ahenge ulaşıp sorunlarının üstesinden gelebilmeleri, iletişim becerilerini geliştirebilmeleri, şefkat ve samimiyetlerini artırabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve çatışma hallerinde ilişkilerini nasıl tamir edebileceklerini öğrenebilmeleri için Terry Real tarafından geliştirilen İlişkisel Yaşam Terapisi ve Susan Johnson tarafından geliştirilmiş olan Duygusal Odaklı Terapi yöntemlerinden faydalanıyorum.

 

 

DOROTHY WALLIS

 

Dorothy Wallis 20 yılı aşkın süredir psikoterapi ile ruhsallığı sentezleyerek çalışmalar yapan çok deneyimli ve profesyonel bir eğitmen ve terapisttir.
Psikoterapi Lisans – Evlilik ve Aile Terapisi A.B.D
Gerçek İlişki Çözümleri Sertifikası
Drunvalo Melchizedek Sertifikalı Aydınlanmış Kalbin Uyanışı Merkaba Eğitmeni 
Şaman Pratikler Uygulayıcısı
Meditasyon Eğitmeni ve Çalıştay Kolaylaştırıcısı
Yolculuk Terapisi Uygulayıcısı